Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2012

wantit
1483 8c04 390
wantit
On zawsze będzie wracał - w śnie, myślach, marzeniach, uderzając mnie sentymentem zardzewiałej od łez miłości.
— so true.
Reposted frommefir mefir

July 15 2012

wantit

Pewne uczucia można zabić, zabijając jednocześnie siebie...

— Witkacy
Reposted from13thfriday 13thfriday
wantit
9969 b3f3 390
Reposted byaleksandrowekingoslawAmazonialazinessEnCielsiriusminerva
wantit
9994 3ad6 390
sylwestrowe, pamiętasz?
wantit
Oddech weż, już najgorsze jest za Tobą
wkońcu gdzieś, bedzie lepiej daje słowo
nie bój się, uwierz w siebie, masz juz wszystko 
poczuj więc , że przed Tobą cała przyszłość 
przecież wiesz...
— Artur Rojek - Cisza i Wiatr
Reposted frompareidolie pareidolie
wantit
Biegnij tam, zostaw wszystkie dawne troski,
życie trwa, sam już z resztą mówisz o tym
cały świat, już nie musisz o nic prosić,
to Twój czas
najważniejsza jest ta miłość którą masz !
— Artur Rojek - Cisza i Wiatr
Reposted frompareidolie pareidolie
wantit
Play fullscreen
A gdyby tak na jeden dzień móc w twoją głowę wejść..
wantit
znów pragnę ciemnej miłości
odkąd poznałam jej prawdziwe imię
przygotowuję moje serce
na ostatni urwany
wstrząs
— Halina Poświatowska

July 14 2012

wantit
0034 6b74 390
Reposted fromperelin perelin
wantit
0057 2403 390
Reposted fromsilver-day silver-day
wantit
Tak często Cię widzę
Choć tak rzadko spotykam
Smaku Twego nie znam
Choć tak często Cię mam na końcu języka
Ile Cię trzeba dotknąć razy żeby się człowiek poparzył?

July 12 2012

wantit

July 03 2012

wantit
0074 97bd 390
wantit

so finally here I am and it's the end

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl